Vastuullisuus - Forssan Voimistelijat

Hyvä hallinto

 • Seuran säännöt ja yhdistysrekisterin tiedot ovat ajantasaiset.
 • Työntekijöillä on lain mukaiset työsopimukset.
 • Seuran arvot on päivitetty. 
 • Seuran toimintaperiaatteet on kirjattu auki.
 • Seuran toimijoiden vastuualueet ja roolit on kirjattu seuran toimintalinjaan ja se on näkyvissä nettisivuilla. 
 • Taloudenhoito on laadukasta ja säännösten mukaista.
 • Seuran johtokuntaan kuuluvat suorittavat Hyvä hallinto-verkkokurssin.
 • Seuralla on nimetty henkilöt, jotka vastaavat vastuullisuusasioista.
 • Uusien työntekijöiden perehdytyssuunnitelma laaditaan vuonna 2023  ja otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana.
 • Päätöksiä tehdessämme valmistelemme, kuuntelemme ja perustelemme ne huolella.
 • Rakennamme taloutta realistiselle ja kestävälle pohjalle.

Turvallinen toimintaympäristö

 • Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu.
 • Kaikki tekemisemme edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
 • Kiusaaminen, häirintä tai muu epäasiallinen käyttäytyminen ei kuulu toimintaamme.
 • Luomme liikkumiselle turvalliset puitteet.
 • Seuran alaikäisten kanssa työskenteleviltä tarkastetaan rikosrekisteriotteet. 
 • Seura on laadittu valmentajien/ohjaajien sekä vanhempien pelisäännöt.
 • Joukkueet ja harrasteryhmät tekevät ohjaajan/valmentajan kanssa kauden alussa pelisäännöt. 
 • Seuran valmentajat, ohjaajat ja muut toimijat perehtyvät Voimisteluliiton Lasten laadukkaan voimistelun materiaaleihin ja periaatteisiin.
 • Toimintamalli epäasialliseen käytökseen puuttumiseen löytyy nettisivuiltamme Hyödynnämme Et ole yksin –palvelun asiantuntemusta.
 • Seuran ohjaajat ja valmentajat suorittavat Et ole yksin -koulutuksen. Heidät perehdytetään epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.
 • Seuran ohjaajat ja valmentajat suorittavat Vastuullinen valmentaja- verkkokurssin.
 • Sosiaalisen median toimintaohje laadittu.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

 • Luomme erilaisia harrastamisen ja seuratoimijoiden polkuja.
 • Tarjoamme eritasoisia harrastamisen vaihtoehtoja.
 • Huomioimme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen päätöksenteossamme ja toiminnassamme.
 • Kohtelemme jokaista ryhmää ja joukkuetta samanarvoisena.
 • Kausimaksut pyritään pitämään kohtuullisina.

Antidoping

 • Kannustamme ja ohjaamme terveellisiin elämäntapoihin.
 • Päihteet eivät kuulu toimintaamme.
 • Olemme sitoutuneita voimassa oleviin antidoping-säännöstöihin.
 • Seuran johtokunta tutustuu voimistelun antidoping-ohjelmaan.
 • Antidopingia koskeva lisäys tehtiin seuran sääntöihin vuosikokouksessa keväällä 2024.

Ympäristö ja ilmasto

Seuran johtokunta tutustuu urheiluseuran ympäristöopin perusteisiin.

FNV:n vastuullisuustekoja:

 • kannustamme kulkemaan kävellen ja pyöräillen treeneihin
 • kuljetaan kimppakyydeillä kilpailuihin
 • toimimme seurassa hyvän hallinnon ja sääntöjen mukaan
 • lasten harrastetunneilla käytetään seuran liikuntavälineitä
 • ylläpidämme Facebookin kirppisryhmää, jossa voidaan kierrättää seuratuotteita ja harrastusvarusteita
 • emme painata seuratuotteisiin nimiä, jotta kierrätys on helpompaa
 • esiintymisasuja käytetään uudelleen
 • lajittelemme jätteemme
 • kaikki ovat tervetulleita toimintaamme
 • meillä on erilaisia ryhmiä tarjolla eri-ikäisille ja eritasoisille harrastajille
 • kannustamme terveellisiin elämäntapoihin
 • täytämme juomapullot hanavedellä pulloveden sijaan
 • minimoimme paperinkulutuksen
 • päihteet ja väkivalta eivät kuulu toimintaamme
 • taloudenpitomme on laadukasta, säännösten mukaista ja avointa
 • pyrimme pitämään kausimaksut kohtuullisina
 • kehitämme toimintaamme jatkuvasti