Seuran arvot

Forssan Voimistelijat sitoutuu kaikessa toiminnassaan seuraaviin arvoihin: Liikunnan ilo, yhdenvertaisuus ja vastuullisuus. Seuran arvot ohjaavat kaikkea seurassamme tapahtuvaa toimintaa. 

 

Liikunnan ilo. Harrastaminen on seurassamme hauskaa ja harrastajalähtöistä. Tarjontamme on monipuolista ja jokaisella on mahdollisuus valita harrastamisen muoto ja taso itse. Harrastajia kuunnellaan ja heidän toiveensa huomioidaan. Onnistumisen kokemukset ja kannustaminen ovat harrastamisen keskiössä. Seuran yhteishenkeä luodaan valmentaja- ja ohjaajalähtöisesti. 

 

Yhdenvertaisuus. Kaikki ovat tervetulleita harrastamaan seuraamme. Harrastajia ja ryhmiä kohdellaan tasavertaisesti ja jokainen harrastaja ja ryhmä on yhtä tärkeä. Ketään ei kiusata tai syrjitä ja mahdollisiin kiusaamistapauksiin puututaan sekä ryhmän että hallituksen tasolta.  

 

Vastuullisuus. Harraste- ja kilpatoimintamme on turvallista ja terveellisestä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Kaikki valmentajat ja ohjaajat sitoutuvat tukemaan harrastajien positiivisen minäkuvan ja itsetunnon kehitystä. Valmentajia, ohjaajia ja seuratoimijoita koulutetaan aktiivisesti ja heitä kuunnellaan sekä tuetaan työssään.