Toimintamalli epäasiallisen käytöksen tilanteissa

Toimintamalli epäasiallisen käytöksen tilanteisiin puuttumiseen.

Seuran häirintäyhdyshenkilöt ovat Susanna Numminen ja Maria Arjoniemi. Epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä voi ilmoittaa häirintäyhdyshenkilöille seuran nettisivuilta löytyvän Microsoft Forms-lomakkeen kautta, puhelimitse (Susanna: 040 411 9057, Maria: 040 067 2930) tai sähköpostitse (Susanna: forssanvoimistelijat@gmail.com, Maria: maria.arjoniemi@gmail.com). 


Häirintäyhdyshenkilön saadessa tiedon epäasiallisesta käytöksestä tai häirinnästä, yhdyshenkilö ottaa yhteyden ilmoittajaan, mikäli ilmoittaja on tehnyt yhteydenoton lomakkeella tai sähköpostitse. 


Häirintäyhdyshenkilö selvittää ilmoittajan kanssa, mitä on tapahtunut ja kuka epäasialliseen toimintaan on syyllistynyt. 


Häirintäyhdyshenkilö ottaa yhteyttä häirintään syyllistyneisiin henkilöihin ja selvittää asian heidän kanssaan. Häirintäyhdyshenkilö voi tarvittaessa pyytää selvitykseen mukaan muita seuran hallituksen jäseniä. Selvittäminen tehdään aina kasvotusten, ilmoittajan toiveita kunnioittaen. Selvittäminen tehdään hyvässä hengessä kaikkia osapuolia kuunnellen ja tavoitteena on estää epäasiallisen käytöksen jatkuminen. 


Häirintätapaukset käsitellään seuran hallituksen kokouksissa, jotta myös hallituksen jäsenet ovat tietoisia tapauksista ja tapausten selvitykset kirjataan kokousten pöytäkirjoihin.